Volwassenen

Diagnostiek en therapie

 

 

Diagnostiek

In een diagnostisch onderzoek wordt je algemeen functioneren en je ontwikkeling en persoonlijkheid in kaart gebracht. Op basis van de onderzoeksgegevens wordt beslist of een bepaalde diagnose passend is bij de problemen die zich voordoen in het dagelijkse leven. Aan de hand van de resultaten geven we advies over de verdere behandeling.

Therapie

Wij bieden behandeling voor verschillende klachten en hulpvragen. Dat kan middels individuele therapie, als ook gezinstherapie of relatietherapie.

Aan het begin van de behandeling stel je, samen met je therapeut, doelen op waaraan je wil gaan werken. Regelmatig geeft je therapeut je opdrachten of oefeningen waarmee je thuis aan de slag gaat. Dit helpt je om dat wat je bespreekt en leert in de therapie toe te passen in je dagelijks leven.
Tijdens de behandeling bespreek je samen met je therapeut regelmatig de voortgang. Zo kunnen doelen ook worden bijgesteld.

Wij maken in de behandeling gebruik van verschillende therapievormen. Zie het therapie aanbod voor meer informatie.

 

Therapiesessies in de praktijk kunnen, afhankelijk van de hulpvraag, gecombineerd worden met een online behandeling (E-Health). Op deze manier kunnen we de behandeling extra kracht bijzetten, waarbij tegelijkertijd de omgeving ook kan worden betrokken. De behandeling stopt niet aan het einde van de afspraak: Ook thuis kan er verder gewerkt worden aan de behandeling.

Therapie aanbod

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van therapie die actief en doelgericht is. Samen met je therapeut breng je je probleem in kaart, ga je aan de slag om je doelen te bereiken en de controle over je problemen te vergroten. Door samen na te denken, dingen uit te zoeken en vooral dingen uit te proberen, verander je gedachten en gedrag die jou in de weg staan. Zo ontstaat meer vrijheid en verminderen je negatieve gevoelens.

Meer informatie
Op de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) vind je meer informatie over deze therapievorm: www.vgct.nl.

EMDR

EMDR is een vorm van therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Wat gebeurt er met je na een schokkende, pijnlijke of beangstigende gebeurtenis? Je kunt de gebeurtenis verwerken of je kunt vastlopen in deze verwerking. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. EMDR kan je dan helpen om van deze klachten af te komen.

 

Meer informatie
Op de website van de Vereniging voor EMDR Nederland (VEN) is meer informatie te vinden, waaronder diverse voorlichtingsfilmpjes: www.emdr.nl.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van therapie die helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je dagelijkse leven worden onderzocht. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens.

 

Meer informatie
Op de website van de vereniging voor Schematherapie is meer informatie te vinden: www.schematherapie.nl.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie (OGT) is een vorm van therapie waarbij de therapeut zich niet op het probleem richt maar samen met jou op zoek gaat naar oplossingen. Je gaat samen met je behandelaar toewerken naar jouw gewenste situatie. Bij deze aanpak passen de oplossingen in jouw manier van denken en hebben daardoor een blijvend effect. Oplossingsgerichte therapie is een respectvolle, snelle en toekomstgerichte benadering die jou in je kracht zet.

 

Meer informatie
Op de website www.oplossingsgerichte-therapie.nl vind je meer informatie over deze vorm van therapie.

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van therapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, familie, schoolklas of buurt. In een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving.

Bij systeemtherapie wordt alles wat er speelt bekeken vanuit de context en de samenhang. Een probleem ligt nooit enkel en alleen bij één persoon en staat nooit op zichzelf. Er is vaak sprake van patronen die zich door de generaties heen kunnen herhalen. Vanuit systeemtherapie is aandacht voor het verleden, wat de betekenis ervan is in het heden en wat je ervan mee wilt nemen naar de toekomst.

Relatietherapie en gezinstherapie zijn vormen van systeemtherapie. Deze vormen van therapie gaan over de relaties tussen mensen. Bijvoorbeeld over hoe je met elkaar omgaat, hoe je met elkaar praat en welke invloed je op elkaar hebt.