jongeren

Diagnostiek en therapie

 

Diagnostiek

Om gericht advies te kunnen geven of om een behandeling te kunnen starten is het soms belangrijk om je eerst beter te begrijpen. Psychologisch onderzoek kan meer inzicht geven in je gedrag, intelligentie niveau en persoonlijkheid.

Het onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten, gesprekken met jou en je ouders/verzorgers. Ook worden verschillende testen afgenomen. Informatie van eventueel school is hierbij ook belangrijk.  Alle resultaten worden in een duidelijk onderzoeksverslag gezet en besproken met jou en je ouders of verzorgers.

Diagnostiek

Om gericht advies te kunnen geven of om een behandeling te kunnen starten is het soms belangrijk om je eerst beter te begrijpen. Psychologisch onderzoek kan meer inzicht geven in je gedrag, intelligentie niveau en persoonlijkheid.

Het onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten, gesprekken met jou en je ouders/verzorgers. Ook worden verschillende testen afgenomen. Informatie van eventueel school is hierbij ook belangrijk.  Alle resultaten worden in een duidelijk onderzoeksverslag gezet en besproken met jou en je ouders of verzorgers.

Therapie

Wij bieden behandeling voor verschillende klachten en hulpvragen die jongeren hebben. Dat kan individuele therapie zijn, als ook gezinstherapie, of een combinatie van beide.

Wat we precies gaan doen wordt samen met jou en je ouders/verzorgers opgeschreven in een behandelplan. We gaan werken aan doelen die aansluiten bij de vragen die jij of je ouders/verzorgers hebben. Het doel is altijd om de klachten te verminderen, leren om te gaan met de problemen of om deze op te lossen. Daarnaast kijken we naar de vaardigheden die jij en je ouders al hebben zodat die kunnen helpen om de problemen op te lossen.

Wij maken in de behandeling gebruik van verschillende therapievormen. Zie het therapie aanbod voor meer informatie.

Therapiesessies in de praktijk kunnen, afhankelijk van de hulpvraag, gecombineerd worden met een online behandeling (E-Health). Op deze manier kunnen we de behandeling extra kracht bijzetten, waarbij tegelijkertijd de omgeving ook kan worden betrokken. De behandeling stopt niet aan het einde van de afspraak: Ook thuis kan er verder gewerkt worden aan de behandeling.

Therapie

Wij bieden behandeling voor verschillende klachten en hulpvragen die jongeren hebben. Dat kan individuele therapie zijn, als ook gezinstherapie, of een combinatie van beide.

Wat we precies gaan doen wordt samen met jou en je ouders/verzorgers opgeschreven in een behandelplan. We gaan werken aan doelen die aansluiten bij de vragen die jij of je ouders/verzorgers hebben. Het doel is altijd om de klachten te verminderen, leren om te gaan met de problemen of om deze op te lossen. Daarnaast kijken we naar de vaardigheden die jij en je ouders/verzorgers al hebben zodat die kunnen helpen om de problemen op te lossen.

Wij maken in de behandeling gebruik van verschillende therapievormen. Zie het therapie aanbod voor meer informatie.

Therapiesessies in de praktijk kunnen, afhankelijk van de hulpvraag, gecombineerd worden met een online behandeling (E-Health). Op deze manier kunnen we de behandeling extra kracht bijzetten, waarbij tegelijkertijd de omgeving ook kan worden betrokken. De behandeling stopt niet aan het einde van de afspraak: Ook thuis kan er verder gewerkt worden aan de behandeling.

Therapie aanbod

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Je leert tijdens CGT anders om te gaan met je gedrag en gedachten. Allereerst worden er samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers, doelen afgesproken. De problemen die je hebt worden in kaart gebracht. Daarna wordt afgesproken hoe de problemen aangepakt gaan worden, bijvoorbeeld door te leren om anders te denken en ander gedrag toe te passen. De therapeut stelt vragen als “Hoe helpt deze gedachte je?”en “Wat zou je anders kunnen denken?” Je leert om negatieve gedachten te vervangen door positieve gedachten, wat een positief effect heeft op je gevoel en gedrag. Je krijgt ook huiswerkopdrachten mee.

Meer informatie
Op de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) vind je meer informatie over deze therapievorm: www.vgct.nl.

EMDR

EMDR is een effectieve behandelmethode om traumatische ervaringen en nare herinneringen te verwerken.
De behandelaar gaat je helpen om terug te denken aan de vervelende gebeurtenis. Je blijft hier aan denken terwijl de behandelaar je gaat afleiden. Daarna wordt er steeds gevraagd naar wat er bij je bovenkomt. EMDR wordt net zo lang herhaald tot je geen vervelende gevoelens en gedachten meer hebt van de traumatische ervaring. EMDR geeft in veel gevallen al heel snel resultaat. Een paar sessies zijn vaak al genoeg om van de nare gevoelens, nachtmerries en herbelevingen af te komen.

Meer informatie
Op de website van de Vereniging voor EMDR Nederland (VEN) is meer informatie te vinden, waaronder diverse voorlichtingsfilmpjes: www.emdr.nl.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van therapie die helpt om te ontdekken waar bepaalde gedragspatronen vandaan komen en hoe we deze kunnen veranderen. Ervaringen uit je jeugd zijn van invloed op deze gedragspatronen en op je dagelijkse leven. Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je nodig hebt en hoe je hier op een gezonde manier om kan vragen en voor op te komen.

Meer informatie
Op de website van de vereniging voor Schematherapie is meer informatie te vinden: www.schematherapie.nl.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie (OGT) is een vorm van therapie die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van jou. Samen met je therapeut onderzoek je welke vaardigheden je al in huis hebt om je problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.

Meer informatie
Op de website www.oplossingsgerichte-therapie.nl vind je meer informatie over deze vorm van therapie.