Kwaliteits statuut

Om behandeling te mogen bieden binnen de generalistische basis-ggz, is de praktijk wettelijk verplicht om over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te beschikken. In het kwaliteitsstatuut staat beschreven hoe wij verantwoorde zorg georganiseerd hebben en wel op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de client wordt gestimuleerd en dat de kwaliteit en doelmatigheid van onze behandelingen inzichtelijk is.

Ons kwaliteitsstatuut is op te vragen in de praktijk.