tarieven en vergoedingen

KIND EN JEUGD TOT 18 JAAR

De zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit betekent dat niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente de behandeling betaalt voor kinderen en jeugdigen
onder de 18 jaar. Onze praktijk heeft nog geen contract met de gemeenten en daardoor wordt onze behandeling niet vergoed door de gemeente.

Diagnostiek
– Intelligentieonderzoek: € 600,00 (dit is inclusief verslaglegging en adviesgesprek).
– Overige onderzoeken: Dit is afhankelijk van het aantal uur. U krijgt van ons vooraf een offerte.

Behandeling
Wij rekenen € 102,00 voor een intake of behandelsessie (sessie duurt 45 minuten)

Indien je een afspraak 24 uur van te voren afmeldt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij niet verschijnen op de afspraak zonder berichtgeving of bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak, wordt 50 euro in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat wij deze vrijgekomen plek niet kunnen invullen. Dit kun je niet declareren bij de zorgverzekeraar.

 

 JONGEREN & VOLWASSENEN VANAF 18 JAAR

Vanaf 1 januari 2022 is de financiering van de ggz-zorg voor volwassenen veranderd. Wij werken nu met het Zorgprestatiemodel.
Als u meer wilt weten kunt u kijken op https://www.zorgprestatiemodel.nl/.

De zorg die u krijgt verandert niet, wel wordt de rekening anders. U ontvangt een maandelijkse factuur voor de verrichte sessies. De kosten zijn inzichtelijker en worden per gesprek op de factuur vermeld. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur aan de praktijk.

Wij hebben ervoor gekozen om geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. U betaalt dan ook in eerste instantie zelf de factuur en dient deze in bij uw zorgverzekeraar. Bij de naturapolis wordt vaak 60-80% vergoed. Als u een aanvullende verzekering met  een restitutiepolis heeft wordt meestal, maar niet altijd, 100% vergoed.

GGZ-hulp valt onder het eigen risico. Hoeveel eigen risico u heeft is afhankelijk van het contract dat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Wanneer u aan therapie begint zal eerst aanspraak gemaakt worden op het eigen risico. In januari van het volgend jaar zal opnieuw eerst het eigen risico worden aangesproken.

De prijs van het consult hangt af van de zorgtypering, de duur van het consult en de discipline van de behandelaar. Alle consulten vallen onder kwaliteitsstatuut II.

De tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) zijn voor een behandelsessie van 60 minuten: € 143,71 (GZ-Psycholoog) en € 124,74 (Orthopedagoog-Generalist).

De tarieven voor een behandelsessie van 45 minuten zijn: € 120,99 (GZ-Psycholoog) en € 105,22 (Orthopedagoog-Generalist).

Hier vindt u alle geldende NZA-tarieven; http://tarievenzoekerzorgprestatiemodel.nza.nl.

 

Zonder verwijzing geen vergoeding
Over het algemeen stuurt de huisarts vooraf aan de intake de verwijzing naar ons door. Als je op eigen initiatief komt, is het belangrijk dat je alsnog een verwijzing krijgt van de huisarts en deze bij de eerste afspraak bij je hebt. Je kunt ook altijd eerst contact met ons opnemen voor overleg.

Indien je een afspraak 24 uur van tevoren afmeldt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij niet verschijnen op de afspraak zonder berichtgeving of bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak, wordt 50 euro in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat wij deze vrijgekomen plek niet kunnen invullen. Dit kun je niet declareren bij de zorgverzekeraar.