tarieven en vergoedingen

KIND EN JEUGD TOT 18 JAAR

De zorg voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dit betekent dat niet de zorgverzekeraar, maar de gemeente de behandeling betaalt voor kinderen en jeugdigen
onder de 18 jaar. Onze praktijk heeft nog geen contract met de gemeenten en daardoor wordt onze behandeling niet vergoed door de gemeente.

Diagnostiek
– Intelligentieonderzoek: € 550,00 (dit is inclusief verslaglegging en adviesgesprek).
– Overige onderzoeken: Dit is afhankelijk van het aantal uur. U krijgt van ons vooraf een offerte.

Behandeling
Wij rekenen € 100,00 voor een intake of behandelsessie (sessie duurt 45 minuten)

Indien je een afspraak 24 uur van te voren afmeldt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij niet verschijnen op de afspraak zonder berichtgeving of bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak, wordt 50 euro in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat wij deze vrijgekomen plek niet kunnen invullen. Dit kun je niet declareren bij de zorgverzekeraar.

 

 JONGEREN & VOLWASSENEN VANAF 18 JAAR

Psychologische zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van je polis bij de zorgverzekeraar wat er vergoed wordt. Met een restitutie polis wordt meestal 100 % vergoed van het bedrag. Bij een natura polis wordt meestal 60 tot 85% van het bedrag vergoed door je zorgverzekeraar. Het is belangrijk om vooraf goed te informeren bij je zorgverzekeraar wat je vergoed krijgt en onder welke specifieke voorwaarden. Houdt hierbij rekening met je eigen risico. Dan komt je niet voor verrassingen te staan. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur.
Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

Zonder verwijzing geen vergoeding
Over het algemeen stuurt de huisarts vooraf aan de intake de verwijzing naar ons door. Als je op eigen initiatief komt, is het belangrijk dat je alsnog een verwijzing krijgt van de huisarts en deze bij de eerste afspraak bij je hebt. Je kunt ook altijd eerst contact met ons opnemen voor overleg.

Tarieven basis ggz:
De Generalistische Basis GGZ kent vier verschillende zorgprestaties afhankelijk van uw zorgvraag. De geleverde zorg wordt gedeclareerd middels (een van de) vier prestaties met een vastgestelde tariefruimte:
• Basis ggz Kort: voor de lichte, enkelvoudige maar persisterende stoornissen met een laag risico. Dit zorgproduct bestaat uit 294 minuten psychologische zorg wat in de meeste gevallen overeen komt met 5 zittingen*
• Basis ggz Middel: voor stoornissen van matige ernst, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico. Dit zorgproduct bestaat uit 495 minuten psychologische zorg wat in de meeste gevallen overeen komt met 8 zittingen*
• Basis ggz Intensief: met een ernstige problematiek, een enkelvoudig of laag complex beeld en laag tot matig risico. Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg wat in de meeste gevallen overeen komt met 11 zittingen*
• Basis ggz Chronisch: voor cliënten met stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg wat in de meeste gevallen overeen komt met 11 zittingen.

Prestatiecode Omschrijving Tarief 2021
18001 Basis GGZ Kort € 522,13
18002 Basis GGZ Middel € 885,01
18003 Basis GGZ Intensief € 1.434,96
18004 Basis GGZ Chronisch € 1.380,49

18005 Onvolledig behandeltraject tot 120 min** € 228,04
198300 OVP niet-basispakketzorg Consult 60 min*** € 114,41

*Het aantal minuten per prestatie is de maximale directe en indirecte cliëntgebonden tijd die binnen de betreffende prestatie beschikbaar is.
**De prestatie onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht indien er geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden; binnen een behandelinzet van 120 minuten geconcludeerd moet worden dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ; de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) door de cliënt wordt afgebroken.
***De prestatie OVP consult wordt in rekening gebracht voor zorg die niet tot het Basispakket op grond van de Zorgverzekeringswet behoort. Hieronder vallen in ieder geval: psychische klachten zonder DSM benoemde stoornis, aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werk gerelateerde problematiek. Voor onverzekerde zorg ontvang je maandelijks een factuur.
Voor overige prestaties, zoals keuringen en onderzoek ten behoeve van verzekeraars en werkgevers, gelden afzonderlijke maximumtarieven.

Aan het eind van de behandeling, of na een looptijd van een jaar, ontvang je de factuur. Deze dient binnen twee weken betaald te worden en kan gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

Indien je een afspraak 24 uur van te voren afmeldt wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij niet verschijnen op de afspraak zonder berichtgeving of bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak, wordt 50 euro in rekening gebracht. De reden hiervoor is dat wij deze vrijgekomen plek niet kunnen invullen. Dit kun je niet declareren bij de zorgverzekeraar.