kinderen

Diagnostiek en therapie

 

 

Diagnostiek

Om gericht advies te kunnen geven of om een behandeling te kunnen starten is het soms belangrijk om je eerst beter te begrijpen. Psychologisch onderzoek kan meer inzicht geven in je gedrag, intelligentie niveau en persoonlijkheid.

Het onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten, gesprekken met jou en u als ouders en verschillende testen. Informatie van school is hierbij ook belangrijk. Alle resultaten worden in een duidelijk onderzoeksverslag gezet en besproken met jou en u als ouders.

Diagnostiek

Om gericht advies te kunnen geven of om een behandeling te kunnen starten is het soms belangrijk om je eerst beter te begrijpen. Psychologisch onderzoek kan meer inzicht geven in je gedrag, intelligentie niveau en persoonlijkheid.

Het onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten, gesprekken met jou en u als ouders en verschillende testen. Informatie van school is hierbij ook belangrijk. Alle resultaten worden in een duidelijk onderzoeksverslag gezet en besproken met jou en u als ouders.

therapie

Wij bieden behandeling voor verschillende klachten en hulpvragen die kinderen hebben. Dan kan met behulp van individuele therapie zijn, als ook gezinstherapie, of een combinatie van beide.

Wat we precies gaan doen wordt samen met jou en u als ouders opgesteld in een behandelplan. We gaan werken aan doelen die aansluiten bij de vragen die jij en u als ouders hebben. Het doel is altijd om de klachten te verminderen, leren om te gaan met de problemen of om deze op te lossen. Daarnaast kijken we naar de vaardigheden die jij en u als ouders al hebben zodat die kunnen helpen om de problemen op te lossen.

Wij maken in de behandeling gebruik van verschillende therapievormen. Zie het therapie aanbod voor meer informatie.

Therapiesessies in de praktijk kunnen, afhankelijk van de hulpvraag, gecombineerd worden met een online behandeling (E-Health). Op deze manier kunnen we de behandeling extra kracht bijzetten, waarbij tegelijkertijd de omgeving ook kan worden betrokken. De behandeling stopt niet aan het einde van de afspraak: Ook thuis kan er verder gewerkt worden aan de behandeling.

Therapie aanbod

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een behandelvorm waarbij we gericht werken aan de ervaren klachten. Eerst kijken we met jou en u als ouders op welke wijze de klachten samenhangen. Vervolgens bespreken we hoe we de behandeling vormgeven. Dat kan door het oefenen met ander gedrag binnen nieuwe of spannende situaties. Ook kunnen we samen onderzoeken hoe iemand tegen bepaalde situaties aankijkt en wat maakt dat iemand op een bepaalde manier reageert. Door anders te gaan denken over situaties of iets anders te doen, veranderen gevoelens.

Meer informatie
Op de website van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) vind je meer informatie over deze therapievorm: www.vgct.nl.

EMDR

EMDR is een behandelmethode voor kinderen die iets heftigs hebben meegemaakt of nare ervaringen hebben opgedaan die veel indruk hebben gemaakt, zoals bv pesterijen. Wetenschappers denken dat, als de herinneringen aan die nare ervaring(en) niet goed zijn opgeslagen in het geheugen, je psychische problemen kan krijgen. Met EMDR wordt dit verbeterd en zullen ook de problemen die je hebt verminderen of verdwijnen.

Het fijne van EMDR is dat je al snel verbetering merkt. Als je één keer iets hebt meegemaakt, ben je waarschijnlijk sneller klaar met de behandeling, dan iemand die lange tijd iets heeft meegemaakt. Maar ook dan is EMDR heel helpend.

Meer informatie
Op de website van de Vereniging voor EMDR Nederland (VEN) is meer informatie te vinden, waaronder diverse voorlichtingsfilmpjes voor kinderen en jongeren: www.emdr.nl.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie (OGT) richt zich op het inzetten van de sterke kanten en hulpbronnen van jou en u als ouders. We onderzoeken welke vaardigheden jullie al hebben en hoe we deze kunnen inzetten om je problemen aan te pakken. We werken samen naar jouw gewenste situatie. Jij en u als ouders leren om zelf oplossingen te bedenken voor problemen en deze op te lossen.

Meer informatie
Op de website www.oplossingsgerichte-therapie.nl vind je meer informatie over deze vorm van therapie.

Ouderbegeleiding

Het opvoeden van uw kind brengt vragen of zorgen met zich mee. Als uw kind met zichzelf in de knoop komt zorgt dat vaak voor een nog grotere uitdaging. Om die reden is ouderbegeleiding (vrijwel) altijd onderdeel van de behandeling. Tijdens de ouderbegeleiding helpen wij u om uw kind beter te leren begrijpen en te helpen.