Praktijk voor Diagnostiek en Therapie

kinderen

Diagnostiek en
therapie

jongeren

Diagnostiek en
therapie

volwassenen

Diagnostiek en
therapie

Over ons

Over de
praktijk

Coronavirus

In verband met de verspreiding van het Coronavirus houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Daarnaast volgen we de richtlijnen die door onze beroepsvereniging (NVO: Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) wordt geadviseerd. Wij vinden het belangrijk om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Hoe de afspraken plaatsvinden wordt in goed overleg besproken. Bij het plannen van de afspraak communiceren we de details rondom de genomen maatregelen.